Common | Aegis

Conference presentations 2001 Čejkovice

CZ

Nové směry ve vývoji aplikací pro iSeries

Vyvíjíte aplikace pro prostředí e-businessu? Není Vám zcela jasné,/nkteré vývojové nástroje a kdy použít? IBM nedávno oznámila/nnovou strategii dodávání vývojových nástrojů pro e-business, založenou/nna technologii WebSphere. Co se skrývá pod názvy/nWebSphere Studio Workbench, Websphere Studio Application/nDeveloper a WebSphere Studio Site Developer? Tato přednáška/nVám na to odpoví a současně probere příští generaci nástrojů/npro vývoj aplikací.

WebSphere Development Studio pro iSeries

IBM před nedávnem oznámila novou strategii pro vývoj aplikací/n(Application Development) pro servery iSeries. WebSphere/nDevelopment Studio je ucelený programový balík, který nabízí/nvšechny hlavní nástroje a kompilátory společně s novými součástmi/na funkcemi. Ty jsou především určeny pro snazší vytváření/na psaní nových aplikaci pro Web nebo konvertování již existujících/naplikací (zelené obrazovky) na webovské aplikace./nWebFacing je jedna z nejčerstvějších technologických novinek/nIBM. Přijďte si tedy poslechnout, jak WebSphere Development/nStudio udělá z iSeries nejlepší platformu pro vytváření aplikací/npro e-business.

Jak použít WebSphere Studio pro iSeries

Tato přednáška popisuje, jak WebSphere Studio pro iSeries/npomáh�� programátorům RPG snadno vytvářet aplikace pro Web./nPodíváte se na GUI elementy, které byly do nástroje přidány, aby/numožnily odkazy na databázová pole DB2 serverů iSeries./nA vzhledem k tomu, že serverové programy internetových aplikací/nmohou být napsány v RPG (či v jakémkoli jiném programovacím/njazyku, podporovaném iSeries), seznámíte se s tím, jak by tyto/nprogramy měly být strukturovány.

WebSphere na iSeries

WebSphere je strategickou platformou IBM pro e-business. Tato/nvysoce odborná prezentace popisuje produkty WebSphere na iSeries, včetně toho, jaká runtime prostředí a jaké vývojové/nnástroje jsou k dispozici. Zahrnuje rychlý úvod do tzv. servletů,/nJavaServer Pages a Enteprise Java Beans!

Svět Javy

Všichni dnes mluví o Javě. Jako kdyby mluvili jiným jazykem! Co/nto je Applet, Servlet, ByteCode, Bean, JAR, JSP, JVM, JDK, EJB?/n... Je to úplně jiný svět! Přijměte pozvání na příjemnou cestu po/ntomto novém světě. Poznejte některé tak záhadně znějící zkratky/nči těžce vyslovitelná zaklínadla. Nebojte se, i tento svět je kulatý!

Přechod na Web s RPG

Poznejte, že RPG IV a ILE jsou ve skutečnosti jen další kroky na/nVaší cestě na Web, a že i RPG IV může být vhodným jazykem/npro psaní programů internetových aplikací. Tato přednáška je/nzaměřena na logické kroky přechodu od existujících aplikací/nv RPG k aplikacím pro prohlížeč (browser) a tedy pro Internet./nPřednáška bude zahrnovat některé termíny Javy a Webu, nicméně/nbude zaměřena především na nástroje IBM pro přechod od tradičního/nRPG k Javě a Webu.

Java Servlety pro programátory iSeries

Tzv. Java Servlets a jejich sestřenice JavaServer Pages jsou nové/nmožnosti pro vytváření uživatelských rozhraní ... již tento týden!/nPřijďte se naučit, co to jsou servlety a JavaServer Pages a proč/nzačínají být novým standardem pro uživatelská rozhraní./nPřednáška se také zmíní o tom, co a jak musíte udělat pro/nspuštění svého prvního servletu a JSP.

Kombinace Javy a RPG

Ať již používáte Javu pro aplikace, applety, servlety nebo/nJavaServer pages dnes, či Enterprise Java Beans zítra, budete/npravděpodobně potřebovat a nebo chtít mít přístup ze svého kódu/nv Javě ke svému kódu v RPG. Nebo naopak mít z existujícího/nkódu v RPG přístup k novému kódu v Javě. Přijďte objevit všechny/nmožnosti pro volání RPG z Javy a Javy z RPG. Z toho všeho dohromady/nudělejte nejlepší šálek kávy ve světě Javy! Tato přednáška/nbude přínosem i pro programátory COBOLu!

WebFacing ? zpřístupnění 5250-aplikací z Webu

WebFacing je nejnovější a nejlepší část softwaru WebSphere/nDevelopment Studio for iSeries. Tento nástroj zkonvertuje popisy/nobrazovek ve formátu DDS na JavaServer Pages a tím rychle/na snadno zpřístupní staré aplikace z Webu. JSP a WebSphere/nApplication Server jsou strategickým doporučením IBM pro uživatelská/nrozhraní. Tato přednáška vás seznámí s tím, jak tento/nkonvertor provádí transformaci, co vytváří a jak to bude pracovat.

RPG IV ? poslední novinky a budoucnost

Software RPG IV je stále rozšiřován. Od jeho zavedení ve V3R1/ndoplňovala IBM stále jeho funkcionalitu o nové komponenty. Tato/npřednáška se zaměří na nejnovější a nejzajímavější rozšíření/njazyka RPG IV. Rovněž se bude věnovat budoucím rozšířením/na doplňkům kompilátoru RPG IV. Máte šanci se zde dozvědět,/nco nového se chystá s RPG IV!

Follow us

Address
COMMON Česká republika, a.s.
Na dolinách 165/34, Podolí, 147 00 Praha 4

Nezisková organizace ve smyslu zák. č.83/1990 Sb.
Registrace Ministerstva vnitra
VS/1-1/44016/00-R ze dne 20.6.2000
IČO: 70849706
DIČ: CZ 708497066

Thanks for filling the form!