Common | Aegis

Conference presentations 2017 Jasná

CZ

Martin Nemeček - IBM SK - Privátny a hybridný cloud na IBM Power

 

Cloud je čím ďalej, tým viac skloňované slovo a otázka nie je či, ale kedy sa bude potrebné zaoberať otázkou ako tento nový spôsob distribuovania IT služieb zákazníkom zasiahne každého z nás. Aký je pohľad IBM na túto tému a ako to je s platformou POWER v oblasti ‘public’, hybrid a privátneho cloudu pojednáva táto prednáška.

Jiří Sochr - IBM ČR - Možná přijde i Watson

 

20 minutový blok zajímavostí z pozadí systémů IBM Watson.

Peter Hedges - IBM - Přiklady využití Blockchain v IBM

 

Úvod do BlockChain a chytrých kontraktů. Poznatky prvotních implementací a nová generace Blockchain.

Peter Hedges - IBM - Watson, co je a není a kde jsme dnes

 

Přehled současného stavu systému, příklady jeho nasazení.

Peter Hedges - IBM - Industry 4.0 jeho význam a výhledy

 

Úvod do Industry 4.0 a jeho dopad na IT automatizaci, komuninaci a bezpečnost. Provázanost na Internet of Things.Představení prvního nově vybudovaného kompetenčního centra v Mnichově.

Michal Řehák, Vladislav Dolejš, Aleš Petr - IBM ČR - Existuje opravdové aplikační řešení 7x24 pro IB

 

Srovnání dostupných technologií pro řešení 7x24 aplikačního prostředí v oblasti IBM i. Praktická ukázka aplikace, která je opravdu nepřetržitě dostupná na 2 nodech současně v módu aktiv-aktiv.

Rudolf Pecinovský - VŠE Praha - Java 9 – nejdůležitější novinky chystané verze

V červenci tohoto roku má být uvedena nová verze jazyka a platformy Java – Java 9. Jednou z jejích největších novinek je zavedení konceptu modularity. Přednáška seznámí s tímto konceptem a demonstruje jeho použití a s některými dalšími očekávanými novinkami.

JShell

http://cr.openjdk.java.net/~rfield/tutorial/JShellTutorial.html

http://robertjliguori.blogspot.cz/2016/11/rolling-dice-with-jshell-jdk9.html

http://jakubdziworski.github.io/java/2016/07/31/jshell-getting-started-examples.html

 

Instalace Java 9 k workshopu:
http://jdk.java.net/9/

Rudolf Pecinovský - VŠE Praha - Java - Datovody

 

Jednou z novinek jazyka Java 8 je knihovna datovodů, jejichž klíčové třídy jsou definovány v balíčku java.utli.stream. Tato knihovna přináší několik výhodných vlastností.

 • Umožňuje programátorovi definovat spíše to co se má vyřešit místo definice toho jak se to má vyřešit.
 • Umožňuje programátorovi požádat o rozdělení práce na úloze mezi dostupné procesory, aniž by se v řadě případů musel zabývat detaily tohoto rozdělení.

Přednáška seznámí se základní koncepcí návrhu datovodů a možnostmi jejich využití v programu a demonstruje vysvětlované principy na příkladu definice vlastního jednoduchého datovodu.

Rudolf Pecinovský - VŠE Praha - Lambda-výrazy a datovody – kde a jak je použít

 

Do programovacích jazyků stále více pronikají prvky funkcionálního programování. Java 8 začlenila do jazyka podporu lambda výrazů, které umožňuji zefektivnit návrh programů, jejichž různé součásti používají podobný kód. Přestože se Java 8 používá již více než tří roky, řada programátorů si možnosti lambda-výrazů zcela neosvojila.

Workshop nabídne možnost osvojení některých nestandardních konstrukcí a ukáže, jak je možno pomocí lambda-výrazů zefektivnit návrh některých programů. Součástí workshopu bude i procvičování aplikace lambda-výrazů při používání datovodů (instancí interfejsu java.utli.stream.BaseStream).

 

Martin Trávníček - Crede Experto - Zabezpečená komunikace bude standardem

 

Bezpečnost přenosu informací je jedním z hlavních témat současnosti a to nejen ve finančním sektoru. Zabezpečená komunikace a přenos dat či souborů prostřednictvím internetu,  např. s našimi zákazníky, dodavateli, ale i uvnitř společnosti,  musí splňovat ta nejnáročnější technická kritéria, ale nesmí také opomenout minimalizaci dopadů na uživatele, tj. poskytnout uživateli takové prostředí, které zná, a se kterým může denně pracovat.

Každá organizace či společnost si již dnes chrání svá "vnitřní" data a s přibývajícími hrozbami úniků nebo zneužití dat,  by tak měla činit i v oblasti komunikace s vnějším okolím a nejlépe zabezpečenou formou.

Martin Trávníček - Crede Experto - Dopady General Data Protection Regulation do našeho provozu

 

Legislativní dopady nových zákonů a nařízení ovlivňují naše každodenní podnikání či poskytování služby. Jak tedy určit, co daná legislativní změna pro nás/naši společnosti či organizaci znamená? To je otázka, zejména související s GDPR a kybernetickou bezpečností,  a to takřka pro každého z nás. Proto se domnívám, že prvním krokem je budování bezpečnostního povědomí (uvědomění si dopadu do naší společnosti nebo organizace) a nutnost "uchopení" této problematiky ve Vaší společnosti či organizaci tak, že proces naplnění této legislativní změny bude vnímán jako Vaše konkurenční výhodu na trhu.

Roman Horský - IBM SK - IBM i – update v roku 2017

 

 • Čo je nové v IBM i   V7.2  a V7.3
 • Inovácia HW z pohľadu IBM i
 • IBM i POWER External Storage Support Matrix Summary
 • Licenčný update
 • HMC konzola

Jan Musil - IBM ČR - Databáze v Cloudu a mobilní aplikace

 

Přednáška bude zaměřena na praktickou demonstraci využití RESTful API a MQTT protokolů, které mohou aplikace využívat pro komunikaci s různými typy datových úložišť. Pro demonstraci bylo vytvořeno několik mobilních aplikací, které pracují s různými cloudovými technologiemi, jako jsou IBM Cloudant, IBM Informix resp. IBM Bluemix.

Prakticky budou demonstrovány mobilní aplikace, které pracují s geografickými daty uloženými ve formátu GeoJson, daty časových řad a v neposlední řadě poslouží mobilní telefon jako generátor IoT dat s následným zpracováním cloudovými aplikacemi.

Lukáš Jelínek - Aiken - Poštovní a groupware server na bázi open source

 

Přednáška ukáže, jak zprovoznit poštovní a groupwarové řešení na bázi open-source komponent, které se v praxi velmi často využívají. Základními komponentami budou SMTP server Postfix, IMAP server Dovecot, antispamové nástroje SpamAssassin a OpenDKIM, adresářový server OpenLDAP, groupwarový nástroj Kolab a webový klient Roundcube.

Kromě vysvětlení, co jednotlivé komponenty umějí, jak spolu komunikují a jak je propojit do fungujícího celku, bude součástí přednášky i správné nastavení DNS záznamů nezbytných pro bezproblémovou a bezpečnou funkci.

Karel Fiedler - ČMSS - Python + Jupyter Notebook

 

Python je dnes velmi rozšířený multiplatformní programovací jazyk pro rozmanité účely. Přednáška předvede RPG a Cobol programátorům jak začít efektivně v Pythonic stylu a také, že je i jiná cesta než Java.

Jupyter Notebook je interaktivní výpočetní prostředí, ve kterém lze kombinovat spustitelný programový kód, formátovaný text, matematiku, grafy a tzv. rich media.

Dnes podporuje více než 40 programovacích jazyků a dokáže je v rámci jednoho dokumentu kombinovat. Tyto dokumenty se mohou sdílet on-line, převádět do jiných formátů výstupu (HTML, PDF atd.) a také je lze použít jako nástroje pro reprodukovatelný výzkum a vzdělávání. V Notebooku lze jedním kliknutím zobrazit programový kód i data v jakémkoliv kroku jejich zpracování.

Jakou verzi Pythonu - přečtěte si odkaz

Text přednášky / Poznámky

Jiří Sochr - IBM ČR - IBM i and HyperSwap, část II

 

Přednáška IBM i and HyperSwap, část II. Navazuje na první část, kterýá byla přednesena na COMMON konferenci v ro ce 2016, a která se zabývala první implementací replikační technologie zvané DS8000 Full System HyperSwap for IBM i. Tato technologie byla oznámena firmou IBM v roce 2014. Později v letech 2015 byla ohlášena technologie DS8000 HyperSwap with iASPs jako technology preview, a v roce 2016 jaku plne podporovaná technologie pro verzi IBM i 7.3 a 7.2.

Tato přednáška bude právě o této technologii, která podporuje clusterové PowerHA řešení. Oproti klasickémuz řešení na bázi Metro Mirroru, umožňuje rychlejěší role-swap a plnou replikaci i *SYSBAS ASP. Je tedy určena náročnějším klientům, jejichž aplikace už dovolují provoz na iASP.

V závěru přednášky budou diskutovány i možnosti použití HyperSwap technologie v kombinaci s SVC/Storwize pro zákazníky, kteří nedokáží využít drahé DS8000 storage řešení.

Pro nemoc zrušeno

 

Milan Kalabis - IBM ČR - Change the IBM i system to allow only certain types of SSL/TLSprotocol vers

 

The main objective of this presentation is to introduce users about the SSL/TLS protocol that provides privacy and data integrity between two communicating applications, for communications of sensitive data such as passwords, personal information, financial information, etc. This presentation describes the vulnerability of this protocol and describes methods how to change settings IBMi system.

Vladimír Župka - Aplikace pro IBM i psané v jazyku Java

 

Aplikace pro IBM i psané v jazyku Java

V programátorském prostředí IBM i je nejpoužívanější jazyk RPG pro psaní aplikací. Existuje však alternativa v jazyku Java, která není tak používaná, ale poskytuje možnost propojení s osobním počítačem.

Přednáška ukáže základní možnosti programového balíku IBM Toolbox for Java a jeho otevřené verze jtOpen sloužící ke komunikaci mezi PC a objekty IBM i.

Použití některých funkcí bude ilustrováno na aplikaci IBMiProgTool ( IBM i Programming Tool) umožňující kopírovat objekty zajímající programátory, tj. zejména zdrojové soubory a členy (members) ukládací soubory (save files). Aplikace dále umožňuje zobrazovat a editovat soubory jak v PC, tak v IBM i, kompilovat zdrojové texty ze zdrojových členů a IFS souborů, a prohlížet výsledky kompilace v tiskových souborech (spooled files).

Aplikaci si zájemci vyzkoušejí sami na svých počítačích


https://github.com/vzupka

 

Václav Matoušek - IBM ČR - IBM i Open Source Solutions

 

Přednáška uvede způsob instalace a update licenčního programu IBM i Open Source Solutions,  charakteristiku jednotlivých voleb a příklady použití.

Evžen Kučera, Richard Strouhal - Aegis - Migrace aplikační databáze z Oracle do IBM DB2 for i

 

Obsahem přednášky je kompletní postup migrace databáze v rozsahu desítek tabulek a desítek miliónů záznamů z db Oracle do IBM DB2 for i (AS/400). V tomto případě se nejednalo o migraci 1:1, ale o migraci do nových databázových struktur ovšem bez ztráty původních dat. Přednáška popisuje jednotlivé kroky: návrh nové struktury databáze, mapování dat, meziplatformí konverzi Oracle›DB2, migraci do cílových datových struktur. Budou uvedeny použité nástroje a postupy, časová náročnost a reálný postup migrace v den „D“, kdy se v pátek jedna aplikace vypnula a pondělí ráno druhá aplikace zapnula.

Stanislav Dzúrik - IBM SK - IBM Software Defined Storage portfolio

 

 • IBM SDS portfólio
 • Spectrum Virtualize Famliy
 • Spectrum Accelerate Family
 • IBM dispersal Cloud Object Storage

Lukáš Jelínek - Aiken - Linuxové nástroje

 

Operační systém Linux nabízí širokou škálu jednoduchých, ale velmi šikovných a efektivních nástrojů pro příkazový řádek. Některé z těchto nástrojů jsou rozšířené verze nástrojů ze starších unixových systémů, některé jsou specifické.

Přednáška/workshop se věnuje představením některých z těchto nástrojů (například pro zpracování textových dat, systémové operace a bezpečnostní záležitosti) a ukázkám jejich využití v praxi. Účastníci budou mít možnost si nástroje vyzkoušet na vlastním notebooku (s prakticky libovolnou linuxovou distribucí; budou též k dispozici diskové obrazy s živou distribucí).

(Může být koncipováno jako přednáška či workshop, podle potřeby konference.)

Follow us

Address
COMMON Česká republika, a.s.
Na dolinách 165/34, Podolí, 147 00 Praha 4

Nezisková organizace ve smyslu zák. č.83/1990 Sb.
Registrace Ministerstva vnitra
VS/1-1/44016/00-R ze dne 20.6.2000
IČO: 70849706
DIČ: CZ 708497066

Thanks for filling the form!