Common | Aegis
Mobirise

Co je Common

Common je sdružení uživatelů IBM a Open Source technologií.

Common ČR

Členem sdružení může být jakákoliv právnická, nebo fyzická osoba.

Konference

Pro členy i nečleny pořádáme mezinárodní konference o IBM a Open Source technologiích a tématech souvisejících.

Photos

Photos from meeting.

Follow us

Address
COMMON Česká republika, a.s.
Na dolinách 165/34, Podolí, 147 00 Praha 4

Nezisková organizace ve smyslu zák. č.83/1990 Sb.
Registrace Ministerstva vnitra
VS/1-1/44016/00-R ze dne 20.6.2000
IČO: 70849706
DIČ: CZ 708497066

Thanks for filling the form!